7. ROČNÍK 1.číslo

Download

By |september 12th, 2018|Nezaradené|0 Comments

6. ROČNÍK 2.číslo

Download

By |september 12th, 2018|Nezaradené|0 Comments

6. ROČNÍK 1.číslo

Download

By |november 20th, 2017|Egyéb @sk, Egyéb @sk|0 Comments

5. ROČNÍK 2.číslo

Download

By |február 9th, 2017|Egyéb @sk, Egyéb @sk|0 Comments

5. ROČNÍK 1.číslo

download

By |september 5th, 2016|Egyéb @sk|0 Comments

4. ROČNÍK 2.číslo

MULTI-GROUP ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE VIABILTY OF BUSINESS IDEA Milica ARSIĆ – Ivan JOVANOVIĆ Engineering Management Department, Technical Faculty in Bor, University of Belgrade download /doc/

By |júl 6th, 2016|Nezaradené|0 Comments

4. ROČNÍK 1.číslo

THE IMPORTANCE LEVEL OF QUALITY MANAGEMENT ELEMENTS IN POLISH CONSTRUCTION COMPANY DEVELOPMENT STRATEGY Stanisław BORKOWSKI, Renata STASIAK-BETLEJEWSKA Institute of Production Engineering, Faculty of Management, Czestochowa University of Technology, Poland download /doc/

By |júl 6th, 2016|Nezaradené|0 Comments

3. ROČNÍK 2.číslo

VEREJNÉ VÝDAVKY NA SOCIÁLNU OCHRANU RODINNEJ POLITIKY V KRAJINÁCH V4 PUBLIC EXPENDITURE ON SOCIAL PROTECTION OF FAMILY POLICY IN V4 COUNTRIES Ján BULECA Katedra financií, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, SR download /doc/

By |júl 6th, 2016|Nezaradené|0 Comments

3. ROČNÍK 1.číslo

THE ROLE OF TOP MANAGEMENT IN THE PROCESS OF IMPLEMENTING ERP SYSTEMS Nebojsa DENIC - Boban SPASIC - Momir MILIC Department of Information Technology, Faculty of information technology, ALFA University Belgrade download /doc/

By |júl 6th, 2016|Nezaradené|0 Comments

2. ROČNÍK 2.číslo

hodnotenie rozvojového potenciálu vybraných krajských miest SLovenska prostredníctvom ukazovateľov Rozvojovej bonity evaluation of development potentialof selected regional cities of slovakia trough Indicators of development bonity Eva Balážová Katedra verejnej správy, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ivana Gecíková Katedra verejnej správy, Ústav verejnej správy, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej [...]

By |júl 6th, 2016|Nezaradené|0 Comments