Wage Determinants and Economic Crisis 2008 – 2014: Evidence from the Czech Republic

Jiří BALCAR, Jaromír GOTTVALD
Strana 3, Číslo 1 – Ročník 64/2016
Ekonomická krize skončila. Česká ekonomika v roce 2015 vykázala silný růst a predikce pro léta následující jsou taktéž pozitivní. Nastává tak vhodný okamžik na zhodnocení dopadu ekonomické krize v letech 2008 – 2014 na determinanty mezd. Tento článek se proto zabývá a) identifikací mzdových determinant, jejichž výnosnost se v průběhu zkoumaného období významně změnila, b) zkoumáním citlivosti mzdové výnosnosti na vývoj HDP. Pro účely této analýzy byly využity individuální data o cca 36 % zaměstnanců v České republice. Výsledky odhalily statisticky významný nárůst výnosnosti tzv. povolání bílých límečků a pokles mzdové výnosnosti vzdělání v období let 2008 – 2014. Také výnosnost mnoha firemních charakteristik se v uvedeném období významně změnila. Na druhé straně se ukázalo, že výnosnost jednotlivých mzdových determinant je pouze zřídkakdy ovlivněna změnami reálného HDP.